• We kindly request chatzozo forum members to follow forum rules to avoid getting a temporary suspension. Do not use non-English languages in the International Sex Chat Discussion section. This section is mainly created for everyone who uses English as their communication language.

അന്താക്ഷരി

Mr Fraude

Newbie
വോക്കിങ് ഇൻ ദ മൂൺലൈറ്റ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ലിസ്സനിങ് ടു ദ റൈൻ ഡ്രോപ്‌സ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളനീർ കനവിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഹെയ് സലോമ

ഓ സലോമ

ഓ സലോമ…

ഹോ സലോമാ…….
 
വോക്കിങ് ഇൻ ദ മൂൺലൈറ്റ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ലിസ്സനിങ് ടു ദ റൈൻ ഡ്രോപ്‌സ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളനീർ കനവിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഹെയ് സലോമ

ഓ സലോമ

ഓ സലോമ…

ഹോ സലോമാ…….
Last letter etha
 
വോക്കിങ് ഇൻ ദ മൂൺലൈറ്റ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ലിസ്സനിങ് ടു ദ റൈൻ ഡ്രോപ്‌സ് ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഇളനീർ കനവിലൂടെ ഐയാം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു

ഹെയ് സലോമ

ഓ സലോമ

ഓ സലോമ…

ഹോ സലോമാ…….
യുരിയാനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
ഞാനോന്നു കരയുമ്പോളറിയാതെ
ഉരുകുമെൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
കല്ലെടുക്കും കണിത്തുമ്പിയെ പോലെ
ഒരുപാടു നോവുകൾക്കിടയിലും
പുഞ്ചിരിചിറകു വിടർത്തുമെൻ അച്ഛൻ.......
 
യുരിയാനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
ഞാനോന്നു കരയുമ്പോളറിയാതെ
ഉരുകുമെൻ അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
കല്ലെടുക്കും കണിത്തുമ്പിയെ പോലെ
ഒരുപാടു നോവുകൾക്കിടയിലും
പുഞ്ചിരിചിറകു വിടർത്തുമെൻ അച്ഛൻ.......
Wowww
 
യൂ അറിഞ്ഞോ നീല കുരുവി..
യൂ നെ വിളിക്കുന്നു മാനസം..
യൂ അറിഞ്ഞോ....

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്‌ :giggle:
ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ
 
Top